Op woensdag 8 november 2018 heeft de Rechtbank Oost-Brabant de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Adriaans Bouwgroep B.V. en Adriaans Aannemersbedrijf B.V. te Helmond (hierna ‘Adriaans’) in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. drs. Floris Dix en mr. Maurice Winkels tot curatoren en mr. S.J.O. de Vries tot rechter-commissaris. De curatoren realiseren zich dat het faillissement van ADRIAANS een grote impact heeft op alle betrokken partijen. Een goede communicatie naar al deze partijen toe, is daarom van groot belang. Via deze webpagina informeren wij u over de achtergrond van het faillissement, de stand van zaken, updates en vindt u vragen en antwoorden.

Algemeen

Welke vennootschappen zijn failliet?

Adriaans Bouwgroep B.V. en Adriaans Aannemersbedrijf B.V. te Helmond (KvK 17140914 en 17198897), gevestigd aan de Europaweg 146.

Wie zijn de curatoren en wat zijn hun adressen?

Mr. M.C.H.G. Winkels van het kantoor LXA is benoemd tot curator. Het adres van LXA is Postbus 5054, 5201 GB ’s-Hertogenbosch. E-mail: mauricewinkels@lxa.nl

Mr. drs. F.P.G. Dix van het kantoor Turnaround Advocaten is benoemd tot curator. Het adres van Turnaround Advocaten is Postbus 253, 5680 AG Best. E-mail: fdix@turnaroundadvocaten.nl

U kunt curatoren het beste bereiken via het e-mailadres.

Schuldeisers naar de website van LXA: https://www.lxa.nl/nl/indienen-vordering/

Wat gebeurt er nu ADRIAANS failliet is verklaard?

Curatoren onderzoeken en/of welke projecten kunnen worden voortgezet. Hierover zal later meer informatie komen

Komt er een doorstart?

Curatoren zijn doende om een doorstart op korte termijn te realiseren. Er hebben zich inmiddels diverse kandidaten bij curatoren gemeld.

Wat is de oorzaak van het faillissement van ADRIAANS?

In ieder faillissement doet de curator onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. Curatoren maken hun bevindingen kenbaar middels de openbare faillissementsverslagen. Deze verslagen kunt u op in het insolventieregister op www.rechtspraak.nl terugvinden alsmede de website van Turnaround Advocaten. Het eerste verslag wordt uiterlijk 7 december 2018 gepubliceerd. Daarna komt er ieder half jaar een nieuw verslag.

Hoe lang gaat de afwikkeling van het faillissement van ADRIAANS duren?

Het is nog niet bekend hoe lang de afwikkeling van het faillissement van ADRIAANS zal duren. Doorgaans neemt de afwikkeling van een faillissement 2 tot 3 jaar in beslag. De meest recente stand van zaken vindt u in de openbare faillissementsverslagen.

Informatie voor werknemers

De werknemers worden separaat geïnformeerd over de gevolgen van het faillissement. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u die tot nader order stellen via het bekende e-mailadres van ADRIAANS. Uiteraard blijven wij de medewerkers informeren over de voortgang via de normale communicatiemiddelen. Voor vragen over het faillissement kunt u mailen naar: jhertogs@turnaroundadvocaten.nl

Informatie voor leveranciers en schuldeisers

Ik heb een vordering op ADRIAANS. Hoe kan ik mijn vordering indienen?

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Laura van Liempt, bij voorkeur per email lauravanliempt@lxa.nl of anders per telefoon via 073-7003636.

Vorderingen kunt u indienen via https://www.lxa.nl/nl/indienen-vordering/. Indien u eigendomsrechten of andere zekerheden heeft bedongen dan wordt u verzocht daarvan binnen 7 dagen uitdrukkelijk melding bij curatoren te maken.

Ik heb mijn vordering ingediend maar ik heb nog niets gehoord. Wanneer krijg ik een reactie van de curator?

Vanwege het grote aantal schuldeisers, kan het even duren voordat de curator uw e-mail heeft verwerkt. Op iedere indiening van een vordering wordt gereageerd. Hebt u twee maanden na het indienen van uw vordering nog niks gehoord? Neem dan nogmaals contact op met de curator. Er is dan wellicht iets misgegaan met uw e-mail.

Heeft het wel zin om mijn vordering in te dienen?

Ja, het heeft altijd zin om uw vordering bij de curator in te dienen. Indien de curator voldoende actief realiseert, kan er een uitkering op uw vordering worden gedaan.

De curator heeft mij laten weten dat mijn vordering niet kan worden geverifieerd. Wat betekent dat?

Uw vordering kan niet worden opgenomen in het faillissement. Meestal komt dat omdat uw vordering pas is ontstaan nadat het faillissement van ADRIAANS is uitgesproken. Het heeft geen zin om uw vordering nogmaals in te dienen.

Ik heb omzetbelasting afgedragen over de factuur die ik aan ADRIAANS had gestuurd. Kan ik de omzetbelasting terugvragen bij de belastingdienst?

U kunt pas omzetbelasting terugvragen wanneer duidelijk is dat er geen uitkering zal plaatsvinden in het faillissement van ADRIAANS. Zie hier voor ook de regeling bij de belastingdienst. Op dit moment is het nog niet duidelijk of er een uitkering kan worden gedaan.