Adriaans BouwgroepPostbus 1001,
5700 BA Helmond,
Europaweg 146,
5707 CL Helmond
Tel: 0492-523759
info@adriaansbouwgroep.nl
Zoeken

Zorgsector

Bouwen voor de zorg.
Ook dát is Adriaans!


De zorgsector verandert in hoog tempo. De vergrijzing slaat toe en de bevolking groeit nog steeds, waardoor er meer en meer behoefte ontstaat aan zorg. Daar tegenover staat dat de wetgever de kosten binnen de perken wil houden. Er zal dus behoedzaam met de beschikbare budgetten moeten worden omgesprongen. 

Eén van de kernactiviteiten van Adriaans zijn bouwopdrachten voor de zorgsector. Hierbij kunt u denken aan nieuwbouw en
renovatie van ziekenhuizen, zorgcentra, en dergelijke.


Kennis en ervaring zijn belangrijk


Deze zeer brede kennis en ervaring zorgen ervoor, dat dit soort opdrachten door specialisten kunnen worden uitgevoerd. We houden rekening met de specifieke wensen die gebruikelijk zijn in deze sector, en vertalen dit naar een maatwerk-offerte.

Uiteraard is dit niet het belangrijkste: onze ervaring zorgt ervoor dat we actief mee kunnen denken. Ook kunnen we praktische zaken in de uitvoering in een vroeg stadium aanpakken. Eventuele knelpunten kunnen op voorhand worden ondervangen. Dat scheelt tijd in de uitvoering. En daardoor geld.


Gefaseerd bouwen

Bovendien zijn wij gewend om, op basis van uw budget, verschillende fases in nieuw- of verbouw toe te passen. Het uitgangspunt is natuurlijk dat u op basis van uw meerjarenplan kunt uitbreiden en vernieuwen, terwijl de patiënten en cliënten van de zorginstellingen er zo weinig mogelijk van merken.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Of heeft u behoefte aan een vrijblijvende kennismaking? Bel eens met Adriaans Aannemersbedrijf (0492) 523759, of mail ons op info@adriaansbouwgroep.nl.