Adriaans BouwgroepPostbus 1001,
5700 BA Helmond,
Europaweg 146,
5707 CL Helmond
Tel: 0492-523759
info@adriaansbouwgroep.nl
Zoeken

Adriaans en Moeskops ontwikkelen 100 woningen nabij Goorlooppark Helmond-West

Helmond, 21-01-2014

Maandag 20 januari jl. is de notariële akte gepasseerd
voor het Raaymakers-terrein bij Helmond West. Dit perceel, van in totaal zo’n 4
hectare groot, ligt aan de Goorloop, tussen de Mierloseweg en de Arbergstraat.
Gemeente Helmond is eigenaar geworden van 2,2 hectare grond, die nodig is voor
de aanleg van het Goorlooppark. Op het resterende deel van het terrein, dat in
eigendom is gekomen van Moeskops’ Bouwbedrijf BV en Adriaans Bouwgroep BV,
komen ongeveer 100 nieuwe woningen.

De hallen van de voormalige houthandel worden zo spoedig
mogelijk gesloopt. Het is de bedoeling dat het terrein in de loop van 2014
wordt gesaneerd en dat het nieuwe Goorlooppark eind 2015 klaar is.

Goorlooppark
De prominente ligging van Helmond in het stroomgebied van
de Goorloop, maakt de stad van oudsher tot een belangrijke schakel in dit
beekdal. De stadsbebouwing heeft de strook natuur langzaamaan omsloten en
ingeperkt. Met name ter hoogte van het Raaymakers-terrein is dit goed
zichtbaar. De hallen van de voormalige houthandel staan daar tot aan de rand
van de beek. Daar wordt nu iets aan gedaan. Dat is ook hard nodig, want van
alle wijken in Helmond is er in de directe omgeving van Helmond West het minste
groen te vinden. Aan de rand van de wijk wordt het Goorlooppark aangelegd. Er
wordt een ecologische verbindingszone gerealiseerd tussen de Warande en het
Groot Goor. Zo ontstaat er straks één langgerekt park, dat zich uitstrekt langs
de Goorloop. De breedte van deze groene zone varieert van een kleine honderd
tot ruim tweehonderd meter. Het nieuwe Goorlooppark wordt ingericht als een
natuurlijk wijkpark, waarin volwassenen en kinderen kunnen wandelen, spelen en
picknicken. Daarom komen er, naast een zone met poelen en ruige natuur, ook
wandelpaden, hondenuitlaatplekken en speelvoorzieningen.

Woningbouw
De ongeveer honderd nieuwe woningen, die worden
ontwikkeld en gebouwd door Moeskops’ Bouwbedrijf BV en Adriaans Bouwgroep BV,
komen tussen het Goorlooppark en de nieuwe Kasteelherenlaan.

Werkzaamheden Goorlooppark
Om ruimte te maken voor de aanleg van het Goorlooppark,
zijn vorig jaar de Dahliatuin Helmond West en de volkstuinen van
volkstuinvereniging De Apostelhoeve al verhuisd van de Itterestraat en
Arbergstraat naar een andere plek bij de Goorloop. Speeltuin Helmond West
blijft zitten op de huidige plek. Wel wordt de speeltuin aangepast en wordt de
ingang verplaatst van de Itterestraat naar de Arbergstraat. Dat gebeurt in deze
winterperiode. In het voorjaar wordt gestart met de aanleg van het Goorlooppark
Noord – tussen President Rooseveltlaan en Europaweg – en wordt
er een ecopassage aangelegd bij de Europaweg. Eerder gebeurde dat al bij de
President Rooseveltlaan, Heeklaan en Arbergstraat.

Subsidie
De aanleg van het Goorlooppark en dus ook de verwerving
van het Raaymakers-terrein zijn mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële
bijdrage van provincie Noord-Brabant, waterschap Aa en Maas en het Rijk. Tevens
brengt het waterschap haar expertise in op het gebied van waterbeheer en
ecologie.

Meer informatie
Meer info over het Goorlooppark is te vinden op www.helmondwest.nl.

http://www.helmondwest.nl/west/(236178)-Home/Aankoop-Raaymakers-terrein-afgerond

TE KOOP / TE HUUR
Bekijk ons woning- & winkelaanbod Helmond Brandevoort, Helmond Binnenstad

Parc Valere 75 appartementen
Helmond, 17-07-2017 Parc Valere, We zijn bijna boven !

Zorggroepswoningen Maasbracht
4 zorgroepwoningen net voor de oplevering , Bouwcombinatie Adriaans Moeskops volop aan het bouwen aan de zorggroepswoningen in Maasbracht

46 won. Blok 10-11-12 Weverspoort


Nieuwbouw woningen 't Klavier
Laatste woningen te koop op 't Klavier.